Dato: 29.04.17
Læst:

Ordinær generalforsamling

FIK indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 23 . maj kl. 19.00 i mødelokalet i Hal 2 på Iscenter Nord.

GENERALFORSAMLING DEN 23. MAJ 2017 KL. 19.00

 

DAGSORDEN IFGL. VEDTÆGTER:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om foreningens stilling og virksomhed i det forløbne år.

3.     Rapport fra stående udvalg.

4.     Forelæggelse af regnskab samt status pr. 30. april 2017.

5.     Det kommende års budget fremlægges til orientering.

6.     Behandling af indkomne forslag.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:

Til Bestyrelsen:

·        Søren Sørensen – Genopstiller

·        Henning Boelsmand – Genopstiller

·        Casper Klingenberg – Genopstiller

·        Johanne Henriksen - Genopstiller

·        Suppleanter:

·        Per Nielsen – Genopstiller ikke

8.     Valg af revisor

På valg er:

·        Jane Clausen - Genopstiller  

9.     Valg af medlemmer til udvalg.

På valg er:

·        Anders Borup – Genopstiller ikke

·        Thomas Christiansen – Genopstiller ikke

 

10.                                          Eventuelt