Klubnyheder

Ekstraordinær generalforsamling den 16/7 2020 - vedtægtsændring

06.07.2020

Kære alle,

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 16/7 2020 kl 18.00 i cafeteriet i Iscenter Nord.

Nedenstående forslag til vedtægtsændringer vedr. sportsudvalg og bankoudvalg blev godkendt af de fremmødte på den ordinære generalforsamling. Pga. af begrænset fremmøde til den ordinære generalforsamling skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling for endelig behandling af forslagene.

Vedtægternes § 9 foreslås ændret således:

****

Udvalg:

§ 9

Sportsudvalg:

Dette udvalgs formand udpeges af bestyrelsen. Denne udpeger 2 øvrige medlemmer der skal godkendes af bestyrelsen.

Den udvalgte formand vælges for et år ad gangen.

Aktivitetsudvalg samt markedsførings og sponsorudvalg:

Disse 2 udvalgs formand udpeges af bestyrelsen. Formanden udpeger øvrige medlemmer efter behov, men efter bestyrelsens godkendelse.

Bankoudvalg:

Dette udvalgs formand udpeges af bestyrelsen. Formanden udpeger andre medlemmer til udvalget efter behov, men efter bestyrelsens godkendelse. Dette udvalg disponerer over det overskud bankospil måtte afføde efter godkendelse fra bestyrelsen.

****

Vel mødt 

Bestyrelsen