Klubnyheder

​ Konstituering af den nye bestyrelse

01.04.2022 / 01.04.2022

Konstituering af den nye bestyrelse


Ved generalforsamlingen, hvor Søren Sørensen og Jan Bering Sørensen valgte at træde ud af bestyrelsen ved ikke at genopstille, blev der valgt to nye medlemmer ind. Vi byder hermed Louise Feldtmose og Oliver Buus velkommen i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er nu konstitueret og posterne er fordelt som følgende:

 

Mads Aagaard, formand

Rikke Wilde, næstformand

Trine Lauridsen, kasserer

Anders Thomsen, sportsudvalg

Jesper Arensback, sponsorudvalg,

Louise Feldtmose, aktivitetsudvalg

Oliver Buus, rekrutteringsudvalg

 

Vi vil gerne sende en stor tak til vores afgående formand, Søren Sørensen, og til Jan Bering fra aktivitetsudvalget, for jeres indsats i bestyrelsen.


Venlig hilsen Bestyrelsen