Klubnyheder

Nyhedsbrev

03.06.2022 / 03.06.2022Kære Alle


Først og fremmest vil jeg gerne, på bestyrelsens vegne, benytte muligheden til at sige tak for sæsonen 2021/22. En ny og spændende sæson står snart for døren, og det glæder vi os alle til. En sæson, som vi i bestyrelsen og administrationen allerede er i gang med at planlægge bedst muligt. Sommertræning er gået i gang, og årets standerhejsning er planlagt til at være 7. august 2022, hvor vi glæder os til startskuddet for is-træningerne i FIK-regi. Inden da tyvstarter vi med årets FIK Bauer Hockey Camp 2022, som igen i år er et vigtigt arrangement for klubben, hvorfor vi er taknemlig for den frivillige opbakning. Ultimo august bliver Frederikshavn vært for Kvinde VM, hvor Danmark har hjemmebane i vores haller – en utrolig flot mulighed for Kommunen, Byen og Ishockeyen til at vise vores faciliteter og område frem på bedste vis. Når dette er sagt, så vil det også påvirke vores istider og muligheder – konkret kender vi ikke, på nuværende tidspunkt, forholdene omkring Kvinde VM. Vi har løbende en positiv dialog med Dansk Ishockey Union (DIU), ligesom vi generelt har et rigtig godt samarbejde med Unionen. Vi vil løbende dele information om Kvinde VM, når vi har kendskab til yderligere. I den forbindelse er der fra DIU et stort ønske om, at vi gør opmærksom på muligheden for at tilmelde sig, som frivillig, hvilket gøres via dette link: https://www.herning.dk/om-kommunen/frivillig-i-herning-kommune/vm-i-kvindeishockey/ Det skal i den forbindelse nævnes, at Kvinde VM er et DIU-arrangement, hvorfor frivilligt arbejde henførende til Kvinde VM ikke indgår i FIK’s Krydsordning.


I den foregående sæson har FIK været privilegeret med flere landsholdsarrangementer samt U20 DM. Dette er væsentlige events for vores klub, da dette påvirker mulighederne for at kunne fastholde og vedligeholde foreningens nuværende set-up, men samtidig kræver disse arrangementer frivillig opbakning. Der er heldigvis mange, som bidrager meget positivt, dog vil jeg samtidig komme med et stort ønske til alle medlemmer, at vi gør, hvad vi kan for at bidrage i det frivillige arbejde, da dette er centralt for opretholdelsen af FIK’s position, serviceniveau, økonomi og udvikling. Endvidere er disse aktiviteter en god indtægtskilde for foreningen, hvilket medvirker til, at FIK kan fastholde kontingentniveauet og udviklingen af klubben. Vi er en frivillig organisation, som bygger på fællesskabet, hvilket jeg selv oplever gang på gang, og sammen er vi stærkest. Som følge af at vi i FIK er afhængig af frivilligheden, er det besluttet, at værdien af ét uoptjent kryds i Krydsordningen i sæsonen 2022/23 fastsættes til kr. 400,00. I øjeblikket arbejdes der på en digitalisering af Krydsordningen, således denne ajourføres og opdateres via Holdsport, når de nærmere konditioner kendes, vil I naturligvis blive orienteret herom. 


Bestyrelsen har gennemgået og fastsat kontingenterne for den kommende sæson, disse er vedlagt dette nyhedsbrev. Det er desuden besluttet, at vi fra sæsonen 2022/23 overgår til månedlig betaling, hvilket vil sige, at alle medlemmers kontingent betales månedlig med start i august til og med marts måned, dog er der den undtagelse, at Academy, som tidligere, betales over 11 måneder, hvor juli måned er undtaget. Alle medlemmer oprettes med Krydsordning (6 krydser), såfremt det ikke ønskes, skal der sendes en mail til trine@fik.dk vedr. ønsket om ingen Krydsordning. Der tilføjes yderligere en ny gruppe, som er benævnt: ”Små begyndere”, som henviser til de børn, der gerne vil starte med at spille ishockey. I forbindelse med overgangen til månedlig betaling er det desuden besluttet, at det normale betalingsgebyr afholdes af klubben. Endvidere er det i sæsonen 2022/23 besluttet, at alle medlemmer fra U7 til og med U20 inkl. kvindeholdet, har indeholdt én FIK træningsdragt som en del af deres kontingent. Det er naturligvis bestyrelsens ønske og håb, at disse anvendes i forbindelse med kampe, stævner, turneringer og lignende, da dette vil understøtte vores værdi om fællesskab. Af den årsag er kontingentet højere i august måned end i de øvrige måneder. Det vil fortsat være muligt at tilkøbe yderligere tøjpakker efterfølgende. Betaling for skab og passivt medlemskab foregår som hidtidig én gang årligt.


Såfremt der måtte være spørgsmål til ovenstående, så er bestyrelsen, administrationen og undertegnet naturligvis til rådighed for dette - med ønsket om en god sommer. 


 Oversigt kontingenter.pdf 


På vegne af bestyrelsen i FIK. 

Med venlig hilsen 

Mads Aagaard