Klubnyheder

Ny FIK bestyrelse

15.03.2023

Kære alle,

 

Efter en vellykket generalforsamling har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig som følger:

 

Formand: Søren Klyvø

Næstformand Rikke Wilde

Kasserer: Julie Desirée Nielsen

Sponsorudvalg: Jacob Nielsen

Aktivitetsudvalg: Kasper Østergaard

Rekruttering: Oliver Joensen

Bestyrelsens repræsentant i sportsudvalget: Jesper Jensen 

 

Suppleanter: Christian Nordentoft og Anders Thomsen

 

Louise Feldtmose fra den gamle bestyrelse var ikke på valg, men ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvilket har givet en plads til en suppleant.

 

Den nye bestyrelse og de nyvalgte suppleanter er enedes om at indsupplere en profil, med stærke kompetencer på regnskab og bogholderi, til at varetage kassererposten. Det har vi fundet og derfor særligt velkommen til  Julie Desirée Nielsen, som ny kasserer i FIK.

 

www.fik.dk bliver hurtigst muligt opdateret med den nye bestyrelse vores kontaktdetaljer og så er alle input til os velkomne; Ring eller skriv!

 

Vi glæder os til det kommende år!

 

De bedste hilsener fra bestyrelsen